»  n  »  ِꮅ
ِꮅ

ݣȪ  ¡  ߘ⳼  G  Ұx  

B

ϲgِꮅ߀ϲg

ِꮅuՓ

ʱʱʼƻվ